Erinevate helide ja häälte hoolega kuulamine

Oskuse harjutamiseks kasuta erinevaid võtteid ja vahendeid:

  • Katseta erinevaid helitekitavaid mänguasju
  • Võid kasutada lihtsamaid loomade hääli tekitavaid mänguasju
  • Jälgi, kuidas laps reageerib telefonis tuttava inimese häälele

Võid proovida kõiki erinevaid eakohaseid ja lapsele huvipakkuvaid mänguasju. Seejuures anna lapsele aega reageerida.