Helidele reageerimine

Tutvustage lapsele ümbritsevaid helisid. Võtke aega, et saavutada ja hoida lapse tähelepanu helitekitaval esemel.

Video: IMG:0956 (0:10 – 0:44)

Kui laps kohe helile ei reageeri, siis viige helitekitav ese lapsele lähemale.
Proovige heli tekitada erinevatel kaugustel.
Jälgige lapse reaktsioone!