Pea pööramine heliallika suunas

Oskuse harjutamiseks kasuta sama tegevust, mis oskuse videos demonstreeritud.

  • Jälgi, et algselt laps heliallikat ei näe ja ta peab helitekitava eseme asukoha määramiseks pead pöörama.
  • Anna lapsele ilmekalt tagasisidet. Nii kinnistad oskuse kujunemist.