Pea pööramine temaga suhtleva inimese suunas

Oskuse harjutamiseks kasuta sama tegevust, mis oskuse videos demonstreeritud.

Katseta erinevalt kauguselt lapsega rääkimist ja jälgi, kas ja kuidas laps sellele reageerib.