Silmadega heliallika jälgimine ja otsimine

Oskuse kujundamiseks kasuta sarnaseid tegevusi, mis oskuse videotes demonstreeritud on.
Kasuta erinevaid helitekitavaid mänguasju ja vahendeid, mis võiksid lapse tähelepanu köita.