Täiskasvanu osutamise ja pilgu jälgimine

Kasuta oskuse arendamiseks oskuse videos demonstreeritud suhtlusviisi.

Oluline on:

  • Ole ise suhtlemisel emotsionaalne
  • Kasuta keskmisest aeglasemat kõnetempot
  • Kasuta lapsele eakohast kõnemudelit (räägi vähem, rõhuta olulisi sõnu, kasuta lühemaid lauseid)
  • Osuta lapse tähelepanu suunamiseks
  • Oota lapse reageeringut