Oskus

Kõhuliasendis on pea täiesti püsti ja stabiilne

Laps ei vaja toetust kehatüvest, et oma pead ise hoida. Tõstab pea täiesti püsti.

Peahoiu soodustamine kõhuliasendis on väga oluline eeldus kõhuliasendis püsimiseks ja edasise liikumise arenguks. Väga oluline on last panna ka kõhuli, et ei kujuneks plagiotsefaaliat. (SIIA VÕIKS LISADA HYPERLINGI).

Videofaili nimi: IMG_3193 (15-22 sek)

Kuidas Sinu laps pead tõstab?

Lapse pea on kõhuliasendis täiesti püsti, peahoid on stabiilne.
Sinu laps on selle oskuse hästi omandanud!

Lapse peahoid on kõhuliasendis veel ebakindel või pead tõstes ei jõua ta seda veel täiesti püsti tõsta.
Selle oskuse kujunemist oleks vaja lapsel soodustada. Kasuta esitatud harjutust oskuse arendamiseks.

Laps ei tõsta pead toepinnalt.
Kui laps ei tõsta kõhuliasendis üldse pead, siis pöördu oma perearsti ja/või füsioterapeudi vastuvõtule.

Harjutus

Pilgu tõstmine kõhuliasendis

Kui laps hoiab oma pead hästi, kuid vaatab pigem maha, võiks suunata lapse pilku kõrgemale. Püüa lapse pilk huvipakkuvale lelule ja tõsta seda kõrgemale, et laps vaataks kõrgemale.

Videofaili nimi: IMG_3194 (47-55 sek)