Oskus

Kõhuliasendis pöörab pead paremale ja vasakule

Laps vaatleb end ümbritsevat keskkonda ja pöörab pead ühelt poolt teisele.

Videofaili nimi: IMG_5069 (0.57-1.03)

Kuidas Sinu laps pead pöörab?

Laps pöörab pead liikuva inimese või lelu jälgimiseks mõlemale poole..
Sinu laps on selle oskuse hästi omandanud!

Laps ei pööra pead, teeb seda minimaalselt jälgides lelu vaid pilguga või pöörab pead rohkem ühele poole.
Selle oskuse kujunemist oleks vaja lapsel soodustada. Kasuta allpool olevat harjutust oskuse arendamiseks. Kui laps teeb harjutust enam ühe poolega, pööra enam tähelepanu sellele küljele, kuhu laps meelsasti pöörata ei taha või mille liikumisulatus on väiksem.