Oskus

Kuulab hoolega erinevaid helisid ja hääli

Laps kuulab pikemaid seletusi ja loomade hääli. Võib kuulatda ka helisid, mis tulevad kaugemalt. Samuti võib laps jääda kuulama häält telefonis.

Video: https://www.dropbox.com/s/oiksa1gdzmn1o9x/00027.MTS?dl=0 (4:13-4:23)

Mida teeb Sinu laps?

Kuulab hoolega erinevaid helisid ja hääli:
Sinu laps on selle oskuse hästi omandanud!

Ei reageeri helidele ega jää hääli kuulama:
Selle oskuse kujunemist oleks vaja lapsel soodustada. Kasuta harjutuse juures välja toodud soovitusi oskuse arendamiseks.

Harjutus

Erinevate helide ja häälte hoolega kuulamine

Oskuse harjutamiseks kasuta erinevaid võtteid ja vahendeid:

  • Katseta erinevaid helitekitavaid mänguasju
  • Võid kasutada lihtsamaid loomade hääli tekitavaid mänguasju
  • Jälgi, kuidas laps reageerib telefonis tuttava inimese häälele

Võid proovida kõiki erinevaid eakohaseid ja lapsele huvipakkuvaid mänguasju. Seejuures anna lapsele aega reageerida.