Laps jälgib täiskasvanu osutamist ja pilku

Laps vaatab, kuhu täiskasvanu osutab ning jälgib, kuhu vanem vaatab.

Video: IMG_4964 (1:10 – 1:35)

Mida teeb Sinu laps?

Laps vaatab ja jälgib vanema osutamist ning pilku:
Sinu laps on selle oskuse hästi omandanud!

Laps ei jälgi ega pole huvitatud täiskasvanu poolt juhitud tegevusest:
Kasuta harjutust oskuse kujundamiseks

Harjutus

Täiskasvanu osutamise ja pilgu jälgimine

Kasuta oskuse arendamiseks oskuse videos demonstreeritud suhtlusviisi.

Oluline on:

  • Ole ise suhtlemisel emotsionaalne
  • Kasuta keskmisest aeglasemat kõnetempot
  • Kasuta lapsele eakohast kõnemudelit (räägi vähem, rõhuta olulisi sõnu, kasuta lühemaid lauseid)
  • Osuta lapse tähelepanu suunamiseks
  • Oota lapse reageeringut