Oskus

Pöörab kõhuliasendis pead ühelt põselt teisele

Laps tõstab pead vaid hetkeks, et pöörata pead ühelt põselt teisele

Videofaili nimi: IMG_0966 (9-18 sek)

Kuidas Sinu laps pead pöörab?

Laps suudab kõhuliasendis pöörata pead ühelt põselt teisele ja teeb seda mõlemas suunas.
Sinu laps on selle oskuse hästi omandanud!

Laps pöörab pead ühelt põselt teisele, kuid teeb seda vaid ühes suunas.
See, et laps suudab pead praegu vaid ühes suunas pöörata, on täiesti normaalne. Jälgi lapse arengut, et edasised oskused ei kujuneks ühekülgselt.

Laps ei liiguta kõhuliasendis üldse pead ega ilmuta selle vastu huvi
Selle oskuse kujunemist oleks vajalik lapsel soodustada. Kasuta harjutust oskuse arendamiseks