Oskus

Reageerib helidele

Laps peab hetkeliselt ilmutama huvi erinevate helide suhtes.

Video: IMG_0956 (0:29-0:41)

Mida teeb Sinu laps?

Laps reageerib helidele:
Sinu laps on selle oskuse hästi omandanud!

Laps ei reageeri helidele:
Kasuta harjutust oskuse kujundamiseks

Harjutus

Helidele reageerimine

Tutvustage lapsele ümbritsevaid helisid. Võtke aega, et saavutada ja hoida lapse tähelepanu helitekitaval esemel.

Video: IMG:0956 (0:10 - 0:44)

Kui laps kohe helile ei reageeri, siis viige helitekitav ese lapsele lähemale.
Proovige heli tekitada erinevatel kaugustel.
Jälgige lapse reaktsioone!