Oskus

Reageerib täiskasvanu suhtlusele häälitsustega

Laps reageerib vanema emotsionaalsele suhtlusele lühikeste häälitsustega.

Video: IMG_2295 (0:00 – 0:09)

Mida teeb Sinu laps?

Reageerib täiskasvanu suhtlusele häälitsustega:
Sinu laps on selle oskuse hästi omandanud!

Ei reageeri täiskasvanu suhtlusele häälitsustega:
Kasuta harjutust oskuse kujundamiseks.

Harjutus

Täiskasvanu suhtlusele häälitsustega reageerimine

Video 1: IMG_7549 (0:00 - 0:08)

Video 2:IMG_2296 (0:17 - 0:23)

Oskuse arendamiseks jälgi enda suhtluses videotes demonstreeritud suhtlusviiside kasutamist:

  • Hoia lapsega suheldes pilkkontakti
  • Kontakti loomisel ole ise emotsionaalne
  • Kummardu lapse kohale
  • Anna lapsele aega enda väljendamiseks
  • Kuula lapse häälitsusi
  • Reageeri ülevoolavalt
  • Reageeri igale lapse suhtlusalgatusele