Oskus

Suhtleb aktiivselt ja suure osa päevast

Laps püüab keele ning huultega pidevalt uusi helisid ja häälitsusi tekitada.

Suhtleb häälitsustega suurema osa päevast.

Mida teeb Sinu laps?

Suhtleb aktiivselt ja pidevalt:
Sinu laps on selle oskuse hästi omandanud!

Ei reageeri täiskasvanu suhtlusele häälitsustega või on suhtleb häälitsuste abil väga vähe:
Selle oskuse kujunemist oleks vaja lapsel soodustada. Kasuta harjutusi oskuse arendamiseks.

Harjutus

Aktiivselt ja suure osa päevast suhtlemine

Suhtlemisoskuste arendamiseks suhtle lapsega ise aktiivselt.

Leia iga päev hetki, kus tähelepanu on vaid lapsel.

Suhtlemisel võta aega, hoia lapsega silmsidet, kuula lapse häälitsusi, peegelda neid talle tagasi ja reageeri ilmekalt.
Video: https://tartuhtk-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/paivi_koiv_htk_tartu_ee/EUCqouze2VBJndP5RFF-OA0B_YDdjkwYFgKNPCgXm7cjyQ?email=annelikripsaar%40gmail.com&e=0Lj7bx IMG_9477 (0:00 - 0:10)

Suhtlemise soodustamiseks võid kasutada ka mänguasju ja esemeid, mis tekitavad lapses huvi. Kasuta kõnes kordusi, lihtsaid sõnu, räägi aeglasemalt ja anna lapsele aega reageerida.
Video: https://tartuhtk-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/paivi_koiv_htk_tartu_ee/EWYY4JDUQelCpS77u1Q2rHcBEq_MtbhwcF3BP6klaDD7OQ?email=annelikripsaar%40gmail.com&e=1JHDEe IMG_9478 (0:31 - 1:10)