Oskus

Jälgib ja otsib silmadega heliallikat

Mida teeb Sinu laps?

Jälgib ja otsib silmadega heliallikat:
Sinu laps on selle oskuse hästi omandanud!

Ei reageeri helidele:
Selle oskuse kujunemist oleks vajalik lapsel soodustada. Kasuta harjutust oskuse kujundamiseks.

Harjutus

Silmadega heliallika jälgimine ja otsimine

Oskuse kujundamiseks kasuta sarnaseid tegevusi, mis oskuse videotes demonstreeritud on.
Kasuta erinevaid helitekitavaid mänguasju ja vahendeid, mis võiksid lapse tähelepanu köita.