Oskus

Pöörab pea heliallika suunas

Laps reageerib helile ja on võimeline pea pöörama helitekitava eseme suunas.

Video: IMG_7543 (0:00 – 0:09)

Mida teeb Sinu laps?

Pöörab pea heliallika suunas:
Sinu laps on selle oskuse hästi omandanud!

Ei reageeri helidele ega pööra pead heliallika poole:
Selle oskuse kujunemist oleks vaja lapsel soodustada. Kasuta harjutust oskuse kujundamiseks.

Harjutus

Pea pööramine heliallika suunas

Oskuse harjutamiseks kasuta sama tegevust, mis oskuse videos demonstreeritud.

  • Jälgi, et algselt laps heliallikat ei näe ja ta peab helitekitava eseme asukoha määramiseks pead pöörama.
  • Anna lapsele ilmekalt tagasisidet. Nii kinnistad oskuse kujunemist.