Oskus

Kõhuliasendis hoiab pead rohkem kui 5 sekundit

Laps suudab kõhuliasendis tõsta pead enam kui 5 sekundit. Pea ei ole veel täiesti püsti ja kõhuliasendis tahab tasakaal kaduda. Peahoiu soodustamine kõhuliasendis on väga oluline eeldus kõhuliasendis püsimiseks ja edasise liikumise arenguks. Väga oluline on last panna ka kõhuli, et ei kujuneks plagiotsefaaliat. (SIIA VÕIKS LISADA HYPERLINGI).

Videofaili nimi: IMG_2288 (17-36 sek)

Kuidas Sinu laps pead tõstab?

Kõhuliasendis olles suudab laps pead tõsta ja hoida enam kui 5 sekundit.
Sinu laps on selle oskuse hästi omandanud!

Kõhuliasendis olles tõstab laps pead, kuid vähem kui 5 sekundit.
Väga hea, et laps juba pead tõstab! Kasuta allolevat harjutust, et oskust arendada.

Kõhuliasendis olles suudab laps pead tõsta ja hoida enam kui 5 sekundit, kuid seejuures on pea alati tugevalt ühele poole pööratud.
Väga hea, et laps juba pead tõstab, kuid soodusta oskuse kujunemist sümmeetriliselt. Kasuta allolevat harjutust ning püüa tagada, et

Laps ei tõsta pead.
Selle oskuse kujunemist oleks vajalik lapsel soodustada. Kasuta harjutust oskuse arendamiseks