Oskus

Kõhuliasendis hoiab pead vähemalt 15 sekundit

Laps suudab kõhuliasendis tõsta pead vähemalt 15 sekundit. Pea ei ole veel täiesti püsti ja kõhuliasendis tahab tasakaal kaduda. Peahoiu soodustamine kõhuliasendis on väga oluline eeldus kõhuliasendis püsimiseks ja edasise liikumise arenguks. Väga oluline on last panna ka kõhuli, et ei kujuneks plagiotsefaaliat. (SIIA VÕIKS LISADA HYPERLINGI).

Videofaili nimi: IMG_2288 (7-15 sek) (IMG_2288_2)

Kuidas Sinu laps pead tõstab?

Kõhuliasendis olles suudab laps pead tõsta ja hoida vähemalt 15 sekundit.
Sinu laps on selle oskuse hästi omandanud!

Kõhuliasendis olles tõstab laps pead, kuid vähem kui 15 sekundit.
Väga hea, et laps juba pead tõstab! Kasuta allolevat harjutust, et oskust arendada ja soodustada, et laps suudaks pead aina pikemalt hoida.

Kõhuliasendis olles suudab laps pead tõsta ja hoida enam kui 15 sekundit, kuid seejuures on pea alati tugevalt ühele poole pööratud.
Väga hea, et laps juba pead tõstab, kuid soodusta oskuse kujunemist sümmeetriliselt. Kasuta allolevat harjutust ning püüa tagada, et pea asend oleks sümmeetriline.

Laps ei tõsta pead toepinnalt.
Selle oskuse kujunemist oleks vajalik lapsel soodustada. Kasuta harjutust oskuse arendamiseks.

Harjutus

Kõhuliasendis peahoiu soodustamine

Pane laps ettevaatlikult kõhuliasendisse ja toeta tema käed küünarvartele õla alla. Hoia õlavarrest. Õlavöötme ja kehatüve stabiliseerimine aitab lapsel pead kergemini tõsta ja asendit hoida.

Videofaili nimi: IMG_2288 (7-15 sek) (IMG_2288_2)